< tillbaka

Styrutrustningar

Multimedia Produktion för diaprojektorer

Stumpfl är en Österrikisk tillverkare av bildspelsstyrningar för såväl små som stora bildspel. Vid all produktion av bildspel krävs det någon form av styrutrustning iform av en dator eller bandspelare för att få projektorerna att växla bilder som man vill, kanske i takt med musik eller tillsammans med annan multimediautrustning. Stumpfl har utvecklat både hårdvara och mjukvara för detta ändamål. När det gäller mjukvaran har man tagit fram ett dataprogram som man kallar Wings Platinum. Wings är ett program som tillåter dig som användare att samtidigt kontrollera funktionerna på upp till 32 projektorer, 32 Aux-reläer, 32 seriella reläer.
Läs mer om
Wings Platinum 3!

Stumpfl tillverkar även hårdvara i form av övertoningsanlägningar för såväl enkla som avancerade bildspel till så gott som alla diaprojektorer på marknaden.

För mera information om Stumpfls produkter går det bra att kontakta oss.

Stumpfls hemsida